Algemene voorwaarden!


Vliegtuigentehuur.nl Algemene Voorwaarden 

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG door voordat u start met Vliegtuigentehuur.nl. DOOR Vliegtuigentehuur.nl te gebruiken verklaart u dat u deze voorwaarden  AANVAARD heft U dient vliegtuigentehuur.nl NIET te GEBRUIKEN ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Vliegtuigentehuur.nl. 
1. Algemene voorwaarden die van toepassing zijn aan iedereen welke gebruik maakt van de site of die verwijzen naar de site 
2. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn voor adverteerders
1.Algemene voorwaarden die van toepassing zijn aan iedereen welke gebruik van de site of die verwijzingen naar de site maakt
1.1 Inhoud van de site 
Vliegtuigentehuur.nl heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie op deze site met betrekking tot de aangeboden of gevraagde vliegtuigen, onderdelen, producten, diensten of verzoeken is ingevoegd door derde gebruikers. Deze derde gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en geldigheid van deze informatie.Vliegtuigentehuur.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties in welke vorm dan ook. 

1.2 Overeenkomst 

Op Vliegtuigentehuur.nl kunnen Huurders en Verhuurderseen bilaterale overeenkomst maken. Vliegtuigentehuur.nl is echter niet betrokken bij de oprichting van een dergelijke overeenkomst. 

1.3 Intellectuele eigendomsrecht

Vermenigvuldiging en / of verspreiding van materiaal van deze site, anders dan het downloaden van inhoud van de site op een enkele computer voor het doel van advertentie browsen, of andere dan de productie van gedrukte prenten van Vliegtuigentehuur.nl advertenties, is verboden. 

Verdeling van hardcopy prints van Vliegtuigentehuur.nl advertenties is alleen toegestaan als de tekst "Vliegtuigentehuur.nl"  duidelijk zichtbaar is op elke hardcopy.  
Alle rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, lay-outs, databestanden, domeinnamen en handelsmerken, eigendom van Vliegtuigentehuur.nl en haar adverteerders. Als deze rechten worden geschonden, dan is het aan de adverteerder om actie te ondernemen tegen de overtreder (s). Vliegtuigentehuur.nl neemt geen deel aan deze, daar zij geen middelen om schending van rechten te voorkomen.
Vliegtuigentehuur.nl ontkent dan ook alle verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van beelden die zijn onderworpen aan het auteursrecht van derden. Als u het bezit van een auteursrecht op een beeld dat je gevonden hebt geüpload naar Vliegtuigentehuur.nl zonder uw toestemming, neem dan contact op met de betreffende adverteerder / verhuurder.

1,4 SPAM
Het gebruik van persoonlijke gegevens van derden, zoals aanwezig op de site, mag alleen worden gebruikt met het oog op een overeenkomst met de adverteerder vast te stellen, met betrekking tot de inhoud van de advertentie. Gebruik van persoonlijke gegevens van derden is in geen geval toegestaan om 

  ongevraagd e-mail te sturen .   e-mail verzenden zonder intentie om een overeenkomst met betrekking tot de advertentie vast te stellen.   commerciële e-mail sturen  e-mailadressen verzamelen van adverteerders voor welk doel dan ook.  Overtreding van dit artikel legt, zonder waarschuwing en zonder rechterlijke tussenkomst, 1.000 EUR boete per gebeurtenis op . Vliegtuigentehuur.nl neemt geen verantwoordelijkheid als U zegt slachtoffer te zijn van SPAM, geactiveerd of verspreid via de site.  

1.5 Uitsluiting

Vliegtuigentehuur.nl heeft het recht u toegang te ontzeggen tot de site, zonder voorafgaande kennisgeving, indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden.

1,6 Garantie

Vliegtuigentehuur.nl garandeert niet dat 

  Advertentie teksten juist zijn, nauwkeurig en waar. 
  Aangeboden producten zijn van goede kwaliteit, veilig en niet in strijd zijn met enig recht. 
  de adverteerder is toegestaan om zaken met u te doen. 
  de site zal meestal probleemloos functioneren en vrij zijn van fouten.

 

1.7 Aansprakelijkheid Vliegtuigentehuur.nl ontkent ook alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor welke schade of verlies, veroorzaakt door het gebruik van de site. In het bijzonder zal Vliegtuigentehuur.nl nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies of schade aan wie zulks aangaat, veroorzaakt door 

 acties van bezoekers van de site, zoals de oprichting van een overeenkomst met betrekking tot advertenties
  het gebruik van de site (computer virussen en SPAM bijvoorbeeld ).
  storing van de site. 
 het feit dat de producten niet aan de specificaties voldoen zoals gepubliceerd op de site. 
  het feit dat de producten illegaal worden aangeboden. 
  de onmogelijkheid de site te gebruiken.
  het feit dat de producten verpand zijn.
  het feit dat derden een vordering op een product uit te oefenen.
  het feit dat de producten zijn gestolen.
  het feit dat adverteerders ontkennen of ontkrachten van een overeenkomst.  
  het feit dat adverteerders niet kunnen bestaan ??in de werkelijkheid.
  het feit dat de producten niet geleverd.   het feit dat producten niet kunnen bestaan ??in de werkelijkheid. 
  het feit dat de producten niet of niet meer beschikbaar is voor welke reden dan ook.
  advertenties die gênant of beledigend is.
  informatie op de site, wat niet juist is, geen feitelijke of illegaal.
  illegaal gebruik van de site door derden. 

1.8 Links 

Vliegtuigentehuur.nl biedt links naar andere sites voor het doel van uw comfort en / of welzijn. Toch zal Vliegtuigentekoop.nl niet aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies of schade, veroorzaakt door het bezoek van een gelinkte site.  

1,9 Protection 

U vrijwaard Vliegtuigentehuur.nl van elke vordering te beschermen door uzelf of door derden, die zijn veroorzaakt door of verband houden met het gebruik van deze site.

2,0 account verwijderen 
Vliegtuigentehuur.nl zal, zonder voorafgaande kennisgeving en voor onbepaalde tijd,  elke adverteerder die in strijd met de Algemene Voorwaarden handeld sluiten, of die gedrag vertoont dat Vliegtuigentehuur.nl beschouwt niet-overeenstemming te zijn met het doel van de Vliegtuigenhuur.nl website. 

2,1 Aansprakelijkheid 
Vliegtuigentehuur.nl ontkent elke verantwoordelijkheid voor welke schade dan ook, verlies of schade, veroorzaakt door illegale verwerving van producten die worden aangeboden op de site. In het bijzonder zal Vliegtuigentehuur.nl nimmer aansprakelijk zijn en of door U of derden worden gesteld voor enige schade, verlies of schade aan producten aan en voor adverteerders, veroorzaakt door verkochte producten die niet worden betaald. het feit dat de product kopers bekritiseren van een verkocht product. het feit dat product kopers ontkennen of ontkrachten van een overeenkomst. het feit dat product kopers niet kunnen bestaan in de werkelijkheid.